Ontdek 50 meditaties van Pasen tot Pinksteren

De tijd van de Geest

Mark Butaye
Maandag na de vierde zondag van Pasen

Van binnen uit - de tijd van de Geest
Hand, 12,20-25; 13,1-3

Hij had een conflict met de inwoners van Tyrus en Sidon; zij kwamen gezamenlijk naar hem toe, bepraatten Blastus, de kamerheer van de koning, en vroegen om een vreedzame regeling; hun gebied was namelijk voor de voedselvoorziening afhankelijk van dat van de koning.  Op de vastgestelde dag nam Herodes in koninklijk ornaat plaats op zijn troon en hield een indrukwekkende toespraak. Het volk juichte hem toe: ‘Dat is taal van een god en niet van een mens.’ Maar onmiddellijk werd hij geveld door een engel van de Heer, omdat hij de eer niet aan God had gegeven; door wormen aangevreten stierf hij. Het woord van God gedijde en breidde zich uit.Barnabas en Saulus keerden terug na hun taak in Jeruzalem vervuld te hebben en namen Johannes, ook wel Marcus genoemd, met zich mee.  Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren: Barnabas, Simeon die Niger wordt genoemd, Lucius uit Cyrene, Manaën, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus. Zij hielden een eredienst en een vasten toen de heilige Geest sprak: ‘Stel Mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak waarvoor Ik hen heb geroepen.’ Toen legden ze hun na hun vasten en bidden de handen op en lieten hen gaan.
 
 

 


 

 

 

 

0
Shares