Ontdek 50 meditaties van Pasen tot Pinksteren

Je eigen Schrift lezen

Marcel Braekers
Zaterdag na de 2e zondag van Pasen

Je eigen Schrift lezen
Hand, 8,26-40

Een engel van de Heer sprak tot Filippus: ‘Ga op reis in zuidelijke richting, naar de weg die van Jeruzalem naar Gaza loopt.’ (Dat is de woestijnweg.) En hij ging op reis. Nu was er net een Ethiopiër op de terugreis van een pelgrimstocht naar Jeruzalem; het was een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, belast met het beheer van haar schatkamer.

Hij zat in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naast die wagen lopen.’ Filippus liep er snel naar toe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei tegen hem: ‘Begrijpt u eigenlijk wel wat u leest?’ Daarop zei hij: ‘Hoe zou ik dat kunnen als niemand mij wegwijs maakt?’ En hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij aan het lezen was:Als een schaap werd hij ter slachting geleid,en als een lam dat stom is voor zijn scheerderdeed hij zijn mond niet open. In zijn vernedering werd zijn oordeel weggenomen.Wie zal zijn afkomst beschrijven?Want van de aarde wordt zijn leven weggenomen.De eunuch richtte zich tot Filippus: ‘Mijn vraag is over wie de profeet dit zegt, over zichzelf of over iemand anders?’ Daarop begon Filippus te spreken en bracht hem, met dit schriftgedeelte als uitgangspunt, de goede boodschap van Jezus.Toen ze hun weg vervolgden, kwamen ze bij water. De eunuch zei: ‘Kijk, water! Wat is er tegen dat ik gedoopt word?’ Hij liet de wagen stilhouden en beiden gingen ze het water in, Filippus en de eunuch, en hij doopte hem. Toen ze uit het water kwamen, nam de Geest van de Heer Filippus ineens weg. De eunuch zag hem niet meer; hij vervolgde zijn weg met vreugde. Filippus bevond zich in Azotus; hij trok rond en verkondigde in alle steden de goede boodschap, tot in Caesarea toe.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

0
Shares