Ontdek 50 meditaties van Pasen tot Pinksteren

De bezorgde vader spreekt

Jan Degraeuwe

1 Ko 4:14-21

Niet om u beschaamd te maken schrijf ik dit, maar om u te vermanen als mijn dierbare kinderen. Misschien hebt u in Christus duizend opvoeders, maar veel vaders hebt u niet. Ik ben het die u door het evangelie in Christus Jezus heb verwekt. Ik mag u dus aansporen: neem een voorbeeld aan mij. Daarom ook heb ik Timoteüs naar u toe gestuurd. Hij is mijn geliefd en trouw kind in de Heer, en hij zal u mijn christelijke levensleer in herinnering brengen zoals ik die overal, in elke gemeente, verkondig. In de veronderstelling dat ik toch niet bij u zou komen, hebben sommigen een grote mond opgezet. Maar binnenkort kom ik, als de Heer het wil. En dan zal ik wel merken of de daden van deze opgeblazen lieden overeenkomen met hun woorden. Het koninkrijk van God bestaat nu eenmaal niet in woorden, maar in daden. Wat kiest u? Moet ik met de zweep bij u komen, of met liefde en in een geest van zachtmoedigheid?

 Paternelles remontrances

 

0
Shares