Ontdek 50 meditaties van Pasen tot Pinksteren

U bent van Christus

Marcel Braekers

1 Ko 3:18-23

Laat niemand zichzelf iets wijs maken. Als iemand onder u wijs meent te zijn – wijs volgens de opvattingen van deze wereld – dan moet hij dwaas worden om wijs te kunnen zijn. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Er staat immers geschreven: Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid, en elders: De Heer kent de gedachten van de wijzen, Hij weet hoe vergeefs ze zijn. Laat daarom niemand zich beroemen op mensen. Want alles is van u: Paulus, Apollos of Kefas, de wereld, het leven of de dood, het heden of de toekomst, alles is van u; maar u bent van Christus, en Christus is van God.

 Folle sagesse

 

0
Shares