Ontdek 50 meditaties van Pasen tot Pinksteren

  • Inleiding 1 : De galaten

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Geest, je zult ons van je vrijheid geven

Laat voortaan niemand het mij lastig maken, want ik draag de merktekens van Jezus in mijn lichaam. 18 Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen.

Ga 6,17-18

Dominique Olivier
50-50

Geest als de wind, we weten niet waar je vandaan komt, Geest als de wind, we weten niet waar je naartoe gaat, je zult ons je vrijheid geven.

Deze lofzang op de Heilige Geest past in onze tijd: het pinksterfeest en de laatste meditatie van Paulus' brief aan de Galaten, een krachtige lofzang op de vrijheid. 

Vrijheid is subtiel. Ze heeft vele lagen. Op het diepste niveau is de innerlijke vrijheid misschien wel de vrijheid die ons in staat stelt om onze waarheid luid en duidelijk te spreken, in navolging van Paulus. Hij neemt zijn vrijheid om zijn lichamelijke gehechtheid aan Christus te bevestigen en deze passage door het lichaam verdraagt geen enkele tegenspraak. Het is het 'ik ben' van Paulus. Niemand kan mij dus beletten vragen te stellen over de zin van mijn bestaan. Dit is mijn innerlijke, fundamentele vrijheid en mijn geloof in Christus komt het niet beteugelen, maar versterken.

De innerlijke vrijheid wordt samen met de relationele vrijheid gebreid. We projecteren allemaal onze verlangens op anderen als touwen om onze emotionele boot aan te meren uit angst voor eenzaamheid, om de angst waarop we varen te overwinnen. We binden onszelf vast door anderen vast te binden. Toch zijn banden onmisbaar voor ons voortbestaan. Deze banden stellen ons in staat om samen aan te meren, voor verschillende duur, in de open zee, voor een navigatie in samenwerking, altijd ingewikkelder, onzekerder, maar rijker aan openheid, in één woord aan Leven. Het is deze subtiele dubbele vrijheid die Paulus gebruikt als hij in staat is om in dezelfde boodschap de Galaten "uit te kafferen" en tegelijk zijn brief te beëindigen door ze “broeders” te noemen. Hij probeert zijn broeders niet te binden. Hij probeert hen te verbinden aan de enige mogelijke vrijheid, die door de Geest van Christus is gegeven als aan kinderen van dezelfde Vader!

Zonder een goede dosis hoop is het onmogelijk om te navigeren in een onbekend land. Paulus herinnert ons eraan dat de enige mogelijke aanlegplaats de Geest van Christus zelf is, de liefde van de Vader die ieder van ons liefheeft, vrij en vreugdevol. Moge de Geest ons op deze Pinksterdag zijn vrijheid geven!

Dominique Olivier
Luik

Esprit, tu nous donneras de ta liberté