Ontdek 50 meditaties van Pasen tot Pinksteren

  • Inleiding 1 : De galaten

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Vreugde

VREUGDE
Ga 5,22


Marianne Goffoël
34-50

Vreugde is een van de vruchten van de Geest, zegt de heilige Paulus! Volgens het woordenboek is vreugde een aangename emotie, een gevoel van tevredenheid of plezier van beperkte duur... De vreugde waarvan de Apostel tot ons spreekt is heel anders, zozeer zelfs dat hij dit basiselement van zijn geloof in Christus stelt. Deze vreugde is geworteld in en wordt gevoed door die persoonlijke ontmoeting met Christus, die zijn leven op de weg naar Damascus overhoop haalde.

Voorbeelden van dergelijke vreugde zijn in overvloed aanwezig in het Evangelie. Zoals in het verhaal van Emmaüs, het Evangelie van Paasavond: "[...] En zij zeiden tegen elkaar: « Brandde ons hart niet in ons terwijl hij onderweg tot ons sprak en de Schriften voor ons opende » ?" (Lc 24,32). Er gebeurde iets in het diepst van hun hart, de ervaring van een ontmoeting, de ervaring van de aanwezigheid van God die zich openbaart in het hart van die ontmoeting.

Of nog : Maria, "die in haast vertrok (...). Ze ging het huis van Zacharias binnen en begroette haar nicht Elizabeth" (Lc 1:39-40). Een explosie van wederzijdse vreugde! "Toen Elizabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind in haar schoot op en Elizabeth was vervuld met de Heilige Geest" (Lucas 1:41) en Maria riep uit, "... mijn geest is vervuld van blijdschap omwille van God mijn Verlosser...". (Lk 1:47).

Deze drie voorbeelden roepen geenszins een voorbijgaand enthousiasme op, maar spreken ons over een vreugdevolle zekerheid, uiting van een ongelofelijke, buitengewone realiteit. Deze realiteit is de vrucht van de Geest, bron van communicatieve energie, sleutelmoment in een leven, onuitwisbare herinnering, oorsprongsmoment, vitale referentie in moeilijkere momenten.

Christus geeft ons zijn leven. Laten we leven vanuit zijn eigen leven, "Ik leef, maar het is niet meer ik, maar Christus die in mij leeft" (Gal 2:20).  In navolging van al deze personen, laten we vanuit onze eigen ervaring, bij elke gelegenheid "Hallelujah" zingen om deze vreugde uit te drukken.

Marianne Goffoël
Brussel

Alléluia ! alléluia ! alléluia ! 

 

0
Shares