Ontdek 50 meditaties van Pasen tot Pinksteren

  • Inleiding 1 : De galaten

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

De verschrikkelijke krachten van het vlees

Maar als u zich door de Geest laat leiden, staat u niet onder de wet. 19 De uitingen van een zondig leven zijn bekend, zoals ontucht, onreinheid, losbandigheid, 20 afgodendienst, toverij, vijandschap, twist, afgunst, woede, intriges, ruzies, partijdigheid, 21 jaloersheden, drinkgelagen, orgieën en dergelijke dingen meer. Ik waarschuw u zoals ik u al eerder gewaarschuwd heb: wie zich zo misdragen, zullen het koninkrijk van God niet erven.
Ga 5, 18-21


Raphaël Devillers
32-50

‘Het vlees en de geest’: het woordenpaar dat Paulus hier gebruikt is notoir maar dikwijls verkeerd begrepen. ‘Vlees en geest’ duiden niet op ‘lichaam en ziel’. Het vlees is niet zomaar seksualiteit (‘vleselijke zonden’) en de geest niet zomaar innerlijkheid of spiritualiteit.

Het vlees, dat is de menselijke natuur aan zichzelf overgelaten, een oncontroleerbare vulkaan van behoeftes en opvliegendheid. De Geest beduidt de goddelijke kracht die door Christus is gegeven en die de mens bevrijdt. De Galaten – in de wolken na van Paulus te hebben vernomen dat ze niet meer gebukt gaan onder de Wet maar vrij staan onder de Geest – hebben deze vrijheid verkeerd begrepen en de kracht van vleselijke verlangens onderschat. Aangezien Jezus toch bevrijdt van de Wet, kon men gewoon de eigen egoïstische neigingen navolgen, op zoek gaan naar z’n eigen geluk, vluchten en zich veilig wanen voor alle gevaar.

Paulus waarschuwt hen voor deze ontsporing en herinnert hen aan het kwaad dat het vlees kan teweegbrengen. Hij geeft een lijst met zestien handelingen van het vlees ‘aan zichzelf overgelaten’.

Vooreerst drie seksuele afwijkingen: ‘ontucht, onreinheid, losbandigheid’. Paulus wijdt hier echter niet over uit; hij is in niets de seksueel geobsedeerde die men soms van hem heeft willen maken. Vervolgens twee perversies van de goddelijke eredienst: ‘afgodendienst en tovenarij’. Z’n eigen goden creëren en ze voor eigen doeleinden inzetten. Dan de langste – dus belangrijkste – lijst, met acht zonden tegen de naastenliefde:  ‘vijandschap, twist, afgunst, uitbarstingen van woede, intriges, ruzies, partijschappen en jaloersheden’. Tot slot tafeluitspattingen: ‘drinkgelagen, orgieën en dergelijke’.

Dat men niet te gauw zegge: ‘het is allemaal niet zo ernstig’. Paulus herhaalt wat hij reeds onderwees: wie deze zonden begaat zal niet binnentreden in het Rijk Gods.

Het cruciale punt hier is de afwijzing van de ander. Heeft Paulus niet zojuist nog gezegd dat het hart van een geslaagd leven ‘je naaste beminnen zoals jezelf’ is ? Hij zal hierop verdergaan al sprekend over de ‘vrucht van de geest’.

De verkondiging van de vrijheid in de Geest is beangstigend, want deze vrijheid is maar écht in een bestaan gegeven voor anderen. Tot op het kruis… zo deed Jezus het ons voor.

Raphaël Devillers
Liège

Les forces terribles de la chair 

 

0
Shares