Ontdek 50 meditaties van Pasen tot Pinksteren

  • Inleiding 1 : De galaten

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Het pad van de liefde : de grootste uitdaging van onze mensheid

Want de hele wet is vervat in dit ene woord: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Maar als u elkaar blijft bijten en verscheuren, vrees ik dat u elkaar nog eens zult ombrengen.
Ga 5, 15-16


Blandine Vanderlinden
Dominique van Duyse

30-50

De boodschap van Jezus Christus, waar Paulus ons in zijn brief aan herinnert, gaat over twee essentiële en verwante waarden, vrijheid en liefde. Beide vormen een onafscheidelijk paar en vormen de basis van onze menselijkheid. We zijn vrij en verantwoordelijk voor onze keuzes, dus hoe die oriënteren? Hoe kunnen we ze betekenis geven? Het antwoord wordt ons gegeven door Jezus Christus in zijn hoogste gebod.  Laten we het bij de term liefde houden. Wat betekent het echt om lief te hebben? Wat is liefde?

Voor ons is liefde in wezen een daad van geloof, het is ook een beslissing, en er is geen liefde zonder vrijheid. Een daad van geloof. Je kunt niet zeggen waarom je van je partner houdt, je kinderen, je buurman.  Je houdt van je kind omdat het je kind is. Dat is alles wat je kunt zeggen. Zo is het, ... Er is geen andere verklaring, ...

Het is een sprong van het geloof. Het kan worden uitgedrukt als "Ik geloof in jou". Een beslissing, een houding. Liefhebben is besluiten om met een liefdevolle blik naar de ander te kijken, naar het leven.

Het is de beslissing dat mijn leven gericht is op, en door, de liefde. Het liefhebben van de naaste wordt uitgedrukt door vriendelijkheid, respect, door elke daad die hem of haar in staat stelt zichelf helemaal te ontwikkelen, een hoge vlucht te nemen. Er zijn talloze voorbeelden van liefdesdaden vandaag de dag: de medische beroepsgroep die zich wijdt aan het risico van hun eigen gezondheid, winkeliers die met hart en ziel werken in moeilijke omstandigheden, vrijwilligers die meerdere diensten verlenen, ... Ook op een nederiger vlak, maar net zo sterk en belangrijk, kunnen we goedkeuring en respect vinden voor de afscherming, het dragen van maskers om anderen te beschermen, of gewoonweg door vreugde om ons heen te brengen.

En vrijheid. Liefde is een impuls van het hart, een gratis gebaar zonder wederverwachting. Als we niet van elkaar houden, zijn onze binnendeuren gesloten. Door van onszelf te houden kunnen we ons bevrijden van al onze angsten en wonden en ons openstellen. Zich openstellen om van de ander te durven houden, de enige weg naar meer menselijkheid: een geweldige uitdaging!

Blandine Vanderlinden
Dominique Van Duyse
Liège

Le chemin de l’amour : le plus grand défi de notre humanité 

 

0
Shares