Ontdek 50 meditaties van Pasen tot Pinksteren

  • Inleiding 1 : De galaten

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

U werd geroepen tot vrijheid

Wat mij betreft, broeders en zusters, als ik de besnijdenis nog verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is het immers afgelopen met de ergernis van het kruis. Zij moesten zich meteen maar laten ontmannen, die opruiers! Broeders en zusters, u werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als een voorwendsel voor een zondig leven, maar dien elkaar door de liefde..
Ga 5, 11-14


Mary Lucy

29-50

In deze moeilijke coronatijd worden allerlei beperkingen opgelegd aan onze dagdagelijkse activiteiten. We aanvaarden deze maatregelen om hun belang voor het algemeen welzijn… maar betekent dit eigenlijk dat we minder vrij zijn geworden?

Vrijheid is een van de meest gekoesterde menselijke rechten. Ook als christenen waarderen we vrijheid, als een grondtrek van ons mens-zijn, gegeven door God. Door het doopsel ontvangen wij een nieuwe innerlijke vrijheid. Sint Paulus herinnert ons hieraan: ‘U werd geroepen tot vrijheid’ (Gal 5,13).

Maar wat is die vrijheid eigenlijk? Om tot een goed begrip te komen, moeten we de ogen opslaan naar het kruis. Bekeken met de ogen van de wereld is de Gekruisigde geen beeld van kracht en overwinning, maar van zwakheid en nederlaag. Dit is de ‘ergernis van het kruis’. Ondanks zijn almachtige kracht heeft Jezus gekozen voor zwakheid: ‘Niemand neemt Mij het leven af, Ik geef het uit eigen vrije wil’ (Joh 10,18). Zo wordt het kruis het teken bij uitstek van vrijheid. Uit liefde voor ons en ter vervulling van de wil van de Vader nam Jezus zijn kruis op en gaf Hij zijn leven. Jezus geeft ons het voorbeeld van vrijheid door zelfgave, niet vrijheid door zelfzucht.

Als christenen hebben we reeds deel aan het eeuwig leven door de goddelijke kracht die in ons hart leeft. Door deze genade kunnen wij daden van liefde verrichten. De liefde roept ons op om verder te gaan dan beleefdheidsvoorschriften. Aandachtig voor de inspiratie van de Heilige Geest leren we hoe onze medemens te dienen naar het voorbeeld van Jezus. De echte innerlijke vrijheid groeit pas in ons wanneer we vol liefde ons eigen kruis omarmen en Jezus navolgen.

Zr. Mary Lucy Sundry
Sittard (NL)

Vous avez été appelés à la liberté

 

0
Shares