Ontdek 50 meditaties van Pasen tot Pinksteren

Geloof door daden van liefde

 
Michael-Dominique Magielse

Geloof door daden van liefde
Hoofdstuk 2

Het begin van het boek Handelingen dat doorheen de Paastijd gelezen wordt, leert ons dat de eerste christenen in Jeruzalem eensgezind waren in het belijden van hun geloof en het leven dat daarbij hoorde (Hand. 2, 45-46). In de brief aan de Galaten schetst de apostel Paulus een ander beeld. Er is verdeeldheid en onrust over de eisen waaraan je moet voldoen om een goed christen te zijn. Moeten heidenen besneden worden zoals de joden die het geloof in Christus hebben aangenomen?   

Verschil in inzicht over allerlei zaken kan al snel hoog oplopen. Mensen of groepen kunnen erdoor tegenover elkaar komen te staan. We zien dat in de politiek, in de samenleving, maar ook in de kerk. Dat is niet nieuw, maar eerder van alle tijden. Doorheen de geschiedenis heeft religie geleid tot conflicten en zelfs tot oorlogen. Ook in onze tijd zien we dat geloofsopvattingen stof kunnen bieden voor hevige discussies en zelfs ruzies, met name als deze gevoerd worden op internetfora of social media. Dan lijkt alle schroom en fatsoen weg te vallen.   

Van Paulus wordt gezegd dat ook hij een temperamentvolle man was, een vurig strijder voor het geloof. Hij laat hier ook een andere kant van hem zien. Hij probeert duidelijk een brug te slaan tussen besneden joden-christenen en de onbesneden heidenen, door samen met die laatste groep aan één tafel te zitten. Door deze handreiking laat Paulus zien dat hij ook niet-besneden gelovigen als volwaardige leden van de christelijke gemeenschap aanvaardt. “Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enig belang noch onbesnedenheid, maar geloof door liefde werkend” (Gal. 5,6, vgl. Gal 6,15), zegt Paulus verderop in de Galatenbrief.    Laten wij de boodschap van Paulus ter harte nemen en ons niet blindstaren op de verschillen waarin we ons van elkaar onderscheiden, maar streven naar eensgezind en verbroedering door daden van liefde waarin Christus ons heeft voorgeleefd.

Michaël-Dominique Magielse
Rotterdam