In talen spreken en profeteren

Bernard De Cock

1 Ko 14:1-6

Maak vooral werk van de liefde. Maar streef ook naar geestelijke gaven, allereerst naar de profetie. Wie in talen spreekt, spreekt niet voor mensen, maar voor God; niemand begrijpt hem, onder invloed van de Geest uit hij Gods geheimen. Maar wie profeteert, spreekt voor mensen: opbouwend, vermanend en troostend. Wie in talen spreekt, bouwt aan zichzelf; wie profeteert, bouwt aan de gemeente. Ik gun u allen van harte het spreken in talen, maar ik heb liever dat u profeteert. Een profeet is meer waard dan iemand die in talen spreekt, behalve wanneer deze laatste ook uitleg geeft, zodat de gemeente erbij gebaat is. 6 Stel, broeders en zusters, dat ik bij u kom en in talen spreek. Wat hebt u daaraan, als ik mij niet tevens tot u richt met geopenbaarde kennis of profetische onderrichting?

 J’ai fait souvent ce rêve étrange et pénétrant

 

Gebed - Zesde week van Pasen

Zwijgen wil ik, Heer
en op U wachten.
Zwijgen wil ik,
opdat ik zou kunnen begrijpen
wat er in Uw wereld gebeurt.

Zwijgen wil ik
om de dingen nabij te zijn,
al Uw schepsels
en hun stemmen te horen.

Zwijgen wil ik,
opdat ik onder al die stemmen
de Uwe zou herkennen.

Spreek, Heer, Uw Woord
wek mijn oor
doe mij zingen,
Uw Naam.                © Dominicains de Belgique 2019
© Dominicanen van België 2019

webmaster@dominicains.tv

 www.aelf.org - www.rkbijbel.nl

0
Shares