Als de liefde ons streven doordesemt…

Jef Schoenaerts

1 Ko 13:8-13

De liefde vergaat nooit. De gave van de profetie, ze zal verdwijnen; het spreken in talen, het zal verstommen; de kennis, ze zal ooit hebben afgedaan. Want ons kennen is stukwerk, en stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het stukwerk afgedaan. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter mij gelaten. Nu kijken wij nog in een spiegel, we zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Deze drie dingen blijven altijd bestaan: geloof, hoop en liefde; maar de liefde is het voornaamste.

 Qu'est-ce qui reste?

 

Gebed - Zesde week van Pasen

Zwijgen wil ik, Heer
en op U wachten.
Zwijgen wil ik,
opdat ik zou kunnen begrijpen
wat er in Uw wereld gebeurt.

Zwijgen wil ik
om de dingen nabij te zijn,
al Uw schepsels
en hun stemmen te horen.

Zwijgen wil ik,
opdat ik onder al die stemmen
de Uwe zou herkennen.

Spreek, Heer, Uw Woord
wek mijn oor
doe mij zingen,
Uw Naam.                © Dominicains de Belgique 2019
© Dominicanen van België 2019

webmaster@dominicains.tv

 www.aelf.org - www.rkbijbel.nl

0
Shares