De vrij-blijvende apostel

Annemie Deckers

1 Ko 9:11-18

Als wij in u een geestelijk gewas gezaaid hebben, is het dan te veel gevraagd als wij van u stoffelijke steun verwachten? Als anderen zulke aanspraken op u hebben, dan wij toch zeker! Maar wij hebben van dit recht geen gebruik gemaakt, en willen liever alles verduren dan de prediking van Christus’ evangelie belemmeren. U weet dat zij die de tempeldienst verrichten, leven van de tempel, en dat zij die aan het altaar dienen, hun deel ontvangen van het brandoffer. Zo heeft de Heer ook bepaald dat de verkondigers van het evangelie van het evangelie moeten leven. Maar zelf heb ik hiervan geen gebruik gemaakt. Ik schrijf u dit alles waarachtig niet om dat voorrecht voor mij op te eisen; ik zou liever sterven dan die eer te verliezen! Dat ik het evangelie predik, is voor mij niets om me op te beroemen: ik kan niet anders. Wee mij als ik het evangelie niet verkondigde! Als ik het uit eigen beweging zou doen, dan had ik recht op loon; maar ik doe het niet uit eigen beweging, het is een taak die mij is toevertrouwd. Wat is dan mijn loon? Dat ik het evangelie kosteloos verkondig en geen gebruik maak van het recht dat het evangelie mij geeft.

 Vous avez reçu gratuitement

 

Gebed - Vierde week van Pasen

Jij
die bestaat in goddelijke majesteit
hebt je niet willen vastklampen
aan de gelijkenis met God.
Aan mensen ben je
gelijk geworden
en gehoorzaam
tot de dood aan een kruis.

Daarom heeft God je hoog verheven
met een Naam boven alle namen.

Voor Jou buigen wij,
knielen en belijden:
Jij
Jezus Christus, onze broeder, onze Heer.

Amen.© Dominicains de Belgique 2019
© Dominicanen van België 2019

webmaster@dominicains.tv

 www.aelf.org - www.rkbijbel.nl

0
Shares