Vrij worden ? Hoezo ?

Mark Butaye

1 Ko 7:18-24

Was iemand besneden toen hij geroepen werd, dan moet hij het niet laten verhelpen; was iemand onbesneden, dan moet hij zich niet laten besnijden. Het gaat er niet om of men besneden is of onbesneden, het gaat alleen om het onderhouden van Gods geboden. Laat iedereen blijven zoals hij bij zijn roeping was! Bent u als slaaf geroepen, laat het u niet verdrieten; en zelfs als u vrij kunt worden, blijf dan toch liever slaaf. Want de slaaf die door de Heer geroepen wordt, is een vrijgelatene van de Heer; en omgekeerd is hij die als vrij man geroepen werd, een slaaf van Christus. U bent gekocht en de prijs is betaald. Word geen slaven van mensen. Broeders en zusters, laat dus iedereen voor God blijven in die staat waarin hij werd geroepen.

 Souriez… On ne bouge plus !

 

Gebed - Derde week van Pasen

Onnoembare en Nabije,
Hoe moeilijk is het voor ons   
om naar elkaar te kijken met uw ogen,
om in ieder mens ùw kind te zien,
om als gelijke om te gaan met wie naast ons leeft.

In het handelen van Jezus hebt Gij altijd opnieuw laten zien
dat staat en stand voor U geen scheidingslijnen zijn
dat geloof niet exclusief werkt maar verbindend
dat Gij iedereen welkom heet die zijn hart voor U opent.

Paulus heeft dit nieuwe spoor van gemeenschap vormen
met kracht en durf uitgediept en daarbij grenzen gesloopt.

Laat ons delen in zijn geloof dat een nieuwe wereld komen zal
waar slaven of vrijen, mannen of vrouwen niet langer verdeeld
maar één zullen zijn dankzij Christus, uw zoon en onze broeder.

Amen.© Dominicains de Belgique 2019
© Dominicanen van België 2019

webmaster@dominicains.tv

 www.aelf.org - www.rkbijbel.nl

0
Shares