Een Messiascomplex

Anton-Marie Milh

1 Ko 7:10-17

De gehuwden beveel ik, of liever niet ik, maar de Heer: de vrouw mag niet scheiden van haar man. Is zij toch gescheiden, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. Evenmin mag de man zijn vrouw verstoten. Tegen de overigen zeg ik, niet de Heer: wanneer een broeder een niet-gelovige vrouw heeft en die stemt erin toe bij hem te blijven, dan mag hij haar niet verstoten. En wanneer een vrouw een niet-gelovige man heeft en die stemt erin toe bij haar te blijven, dan mag zij haar man niet verstoten. Met de vrouw is de niet-gelovige man geheiligd, en met de man de niet-gelovige vrouw; anders waren ook uw kinderen onrein, terwijl zij integendeel heilig zijn. Wil echter de niet-gelovige partij scheiden, laat haar dan scheiden; de broeder of zuster is in zo’n geval niet gebonden; God heeft ons tot vrede geroepen. Trouwens, hoe weet u, vrouw, of u uw man kunt redden, en u, man, hoe weet u of u uw vrouw kunt redden? Voor het overige moet ieder blijven leven zoals de Heer het voor hem beschikt heeft en zoals God hem heeft geroepen. Zo schrijf ik het in alle gemeenten voor.

 L'appel de Dieu

 

Gebed - Derde week van Pasen

Onnoembare en Nabije,
Hoe moeilijk is het voor ons   
om naar elkaar te kijken met uw ogen,
om in ieder mens ùw kind te zien,
om als gelijke om te gaan met wie naast ons leeft.

In het handelen van Jezus hebt Gij altijd opnieuw laten zien
dat staat en stand voor U geen scheidingslijnen zijn
dat geloof niet exclusief werkt maar verbindend
dat Gij iedereen welkom heet die zijn hart voor U opent.

Paulus heeft dit nieuwe spoor van gemeenschap vormen
met kracht en durf uitgediept en daarbij grenzen gesloopt.

Laat ons delen in zijn geloof dat een nieuwe wereld komen zal
waar slaven of vrijen, mannen of vrouwen niet langer verdeeld
maar één zullen zijn dankzij Christus, uw zoon en onze broeder.

Amen.© Dominicains de Belgique 2019
© Dominicanen van België 2019

webmaster@dominicains.tv

 www.aelf.org - www.rkbijbel.nl

0
Shares