Barmhartigheid

Michael-Dominique Magielse

1 Ko 6:1-11

Is het waar dat sommigen van u hun recht gaan zoeken bij de onrechtvaardigen, en niet bij de heiligen, als zij een kwestie hebben met een medechristen? Weet u dan niet dat de heiligen over de wereld zullen oordelen? En als het oordeel over de wereld bij u berust, zou u dan niet bevoegd zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij over engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan over alledaagse zaken! Voor alledaagse geschillen laat u hen die in de gemeente niet in tel zijn zitting houden? Om u te beschamen zeg ik dit. Is er onder u niet één verstandig man die tussen broeders uitspraak kan doen? Moet dan de ene broeder tegen de andere procederen, en dat nog wel ten overstaan van ongelovigen? Dat u tegen elkaar processen voert, is al treurig genoeg. Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever benadelen? Maar u pleegt zelf onrecht, zelf berokkent u schade, en nog wel aan broeders. Weet u niet dat zij die onrecht plegen, geen deel zullen hebben aan het koninkrijk van God? Maak uzelf niets wijs! Hoerenlopers, afgodendienaren, echtbrekers, schandknapen, knapenschenders, dieven, uitbuiters, dronkaards, lasteraars, oplichters, zij zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar nu bent u schoon gewassen; u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.

 Sanctifiés par le Seigneur

 

Gebed - Derde week van Pasen

Onnoembare en Nabije,
Hoe moeilijk is het voor ons   
om naar elkaar te kijken met uw ogen,
om in ieder mens ùw kind te zien,
om als gelijke om te gaan met wie naast ons leeft.

In het handelen van Jezus hebt Gij altijd opnieuw laten zien
dat staat en stand voor U geen scheidingslijnen zijn
dat geloof niet exclusief werkt maar verbindend
dat Gij iedereen welkom heet die zijn hart voor U opent.

Paulus heeft dit nieuwe spoor van gemeenschap vormen
met kracht en durf uitgediept en daarbij grenzen gesloopt.

Laat ons delen in zijn geloof dat een nieuwe wereld komen zal
waar slaven of vrijen, mannen of vrouwen niet langer verdeeld
maar één zullen zijn dankzij Christus, uw zoon en onze broeder.

Amen.© Dominicains de Belgique 2019
© Dominicanen van België 2019

webmaster@dominicains.tv

 www.aelf.org - www.rkbijbel.nl

0
Shares