Heikele probleemsituaties

Antoinette Van Mossevelde

1 Ko 5:1-8

Men hoort algemeen spreken van ontucht onder u, en wel van de soort die zelfs bij de heidenen niet voorkomt: dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. En daar bent u ook nog trots op? Was maar liever in de rouw gegaan! Dan zou de man die zoiets heeft bedreven uit uw midden verwijderd zijn. Ik voor mij, hoewel lichamelijk afwezig, maar in de geest aanwezig, heb reeds, alsof ik bij u was, het vonnis geveld over hem die dat heeft durven doen: in de naam van onze Heer Jezus en met zijn kracht moet u in een bijeenkomst waarbij ik in de geest aanwezig ben, die man uitleveren aan de satan, tot ondergang van zijn lichaam, maar tot redding van zijn geest op de dag dat de Heer komt. Uw zelfvoldaanheid staat u niet fraai. U weet toch dat een beetje zuurdesem genoeg is om het hele deeg zuur te maken? Doe de oude zuurdesem weg, om vers deeg te worden. U moet zijn als ongezuurde broden, want ook ons paaslam is geslacht: Christus.

 L'audace de l'humilité

 

Gebed - Derde week van Pasen

Onnoembare en Nabije,
Hoe moeilijk is het voor ons   
om naar elkaar te kijken met uw ogen,
om in ieder mens ùw kind te zien,
om als gelijke om te gaan met wie naast ons leeft.

In het handelen van Jezus hebt Gij altijd opnieuw laten zien
dat staat en stand voor U geen scheidingslijnen zijn
dat geloof niet exclusief werkt maar verbindend
dat Gij iedereen welkom heet die zijn hart voor U opent.

Paulus heeft dit nieuwe spoor van gemeenschap vormen
met kracht en durf uitgediept en daarbij grenzen gesloopt.

Laat ons delen in zijn geloof dat een nieuwe wereld komen zal
waar slaven of vrijen, mannen of vrouwen niet langer verdeeld
maar één zullen zijn dankzij Christus, uw zoon en onze broeder.

Amen.© Dominicains de Belgique 2019
© Dominicanen van België 2019

webmaster@dominicains.tv

 www.aelf.org - www.rkbijbel.nl

0
Shares