Reeks

De bezorgde vader spreekt

Jan Degraeuwe

1 Ko 4:14-21

Niet om u beschaamd te maken schrijf ik dit, maar om u te vermanen als mijn dierbare kinderen. Misschien hebt u in Christus duizend opvoeders, maar veel vaders hebt u niet. Ik ben het die u door het evangelie in Christus Jezus heb verwekt. Ik mag u dus aansporen: neem een voorbeeld aan mij. Daarom ook heb ik Timoteüs naar u toe gestuurd. Hij is mijn geliefd en trouw kind in de Heer, en hij zal u mijn christelijke levensleer in herinnering brengen zoals ik die overal, in elke gemeente, verkondig. In de veronderstelling dat ik toch niet bij u zou komen, hebben sommigen een grote mond opgezet. Maar binnenkort kom ik, als de Heer het wil. En dan zal ik wel merken of de daden van deze opgeblazen lieden overeenkomen met hun woorden. Het koninkrijk van God bestaat nu eenmaal niet in woorden, maar in daden. Wat kiest u? Moet ik met de zweep bij u komen, of met liefde en in een geest van zachtmoedigheid?

 Paternelles remontrances

 

Gebed - Tweede week van Pasen

Heer,

geef dat wij naar het voorbeeld van Paulus, Timotheüs en de christenen van Korinthe,
werken aan verbondenheid met elkaar in Christus.
Leer ons hoe we als vrije mensen nederig kunnen zijn.
Maak ons gevoelig voor de noden in de wereld wanneer we brood en wijn delen.
Zend ons uw Geest,
die wereldse wijsheid opzijschuift,
en voorrang durft geven aan goddelijke zwakheid.
Amen.© Dominicains de Belgique 2019
© Dominicanen van België 2019

webmaster@dominicains.tv

 www.aelf.org - www.rkbijbel.nl

0
Shares