Reeks

Zelfgenoegzaamheid vs dwaasheid

Marie-Ann De Cocker

1 Ko 4:6-13

Broeders en zusters, ik heb dit op mij en Apollos toegepast omwille van u, opdat u van ons leert dat men niet de ene persoon mag verheerlijken ten koste van de andere. Trouwens, wie vindt u zo belangrijk? Wat hebt u dat u niet gekregen hebt? En als u alles gekregen hebt, waarom dan die drukte alsof het van uzelf komt? U bent blijkbaar al verzadigd, u bent al rijk, u regeert al zonder ons! Ach, was het maar waar, dan mochten wij misschien wel delen in uw koningschap! Want ons, apostelen, heeft God volgens mij de minste plaats toegewezen, die van ter dood veroordeelden. Wij zijn een schouwspel geworden voor heel de wereld, voor engelen en voor mensen:  wij zijn dwaas ter wille van Christus, en u bent zo verstandig in Christus! Wij zijn zwak, u bent sterk; u geëerd, wij geminacht. Tot nu toe lijden wij honger en dorst. Wij zijn naakt en krijgen slaag, wij zijn dakloos  en matten ons af om met eigen handen de kost te verdienen. Worden wij uitgescholden, dan zegenen wij; worden wij vervolgd, dan verdragen wij het; op smaad antwoorden wij minzaam. Wij worden nog steeds behandeld als het schuim der aarde, als het uitvaagsel van de maatschappij.

Gebed

Goede nabije God,
Leer mij de dwaasheid van het kruis
en laat me de vrijheid ervaren die daarbij hoort.
Breek mij open tot verwondering en dankbaarheid om alles wat gegeven is.
Leer mij te zegenen wanneer ik uitgescholden word,
te verdragen wanneer ik vervolgd word en
op smaad met minzaamheid te antwoorden.
Voorkom dat ikzelf verdacht maak of uitlach.
Maak mij alert.
Richt mijn blik helder en zuiver.
Amen

 

 

  Parler avec intensité

 

Gebed - Tweede week van Pasen

Heer,

geef dat wij naar het voorbeeld van Paulus, Timotheüs en de christenen van Korinthe,
werken aan verbondenheid met elkaar in Christus.
Leer ons hoe we als vrije mensen nederig kunnen zijn.
Maak ons gevoelig voor de noden in de wereld wanneer we brood en wijn delen.
Zend ons uw Geest,
die wereldse wijsheid opzijschuift,
en voorrang durft geven aan goddelijke zwakheid.
Amen.© Dominicains de Belgique 2019
© Dominicanen van België 2019

webmaster@dominicains.tv

 www.aelf.org - www.rkbijbel.nl

0
Shares