Reeks

Beheerder van de schepping

Rik Nuytten

1 Ko 4:1-5

Men moet ons dus beschouwen als helpers van Christus, belast met het beheer van Gods geheimen. Welnu, van een beheerder wordt niets anders geëist dan dat hij betrouwbaar blijkt. Mij is echter weinig gelegen aan uw oordeel, of dat van enige menselijke instantie. Ik oordeel niet eens over mijzelf. Want al ben ik mij van niets bewust, daarom ga ik nog niet vrijuit. Hij die over mij oordeelt, is de Heer. Oordeel dus niet voorbarig, voordat de Heer gekomen is. Hij zal wat in het duister verborgen is aan het licht brengen, en openbaar maken wat er in de harten omgaat. Dan zal ieder de lof die hem toekomt, ontvangen van God.

  Un petit enfant vit, un adulte mesure

 

Gebed - Tweede week van Pasen

Heer,

geef dat wij naar het voorbeeld van Paulus, Timotheüs en de christenen van Korinthe,
werken aan verbondenheid met elkaar in Christus.
Leer ons hoe we als vrije mensen nederig kunnen zijn.
Maak ons gevoelig voor de noden in de wereld wanneer we brood en wijn delen.
Zend ons uw Geest,
die wereldse wijsheid opzijschuift,
en voorrang durft geven aan goddelijke zwakheid.
Amen.© Dominicains de Belgique 2019
© Dominicanen van België 2019

webmaster@dominicains.tv

 www.aelf.org - www.rkbijbel.nl

0
Shares