Reeks

U bent van Christus

Marcel Braekers

1 Ko 3:18-23

Laat niemand zichzelf iets wijs maken. Als iemand onder u wijs meent te zijn – wijs volgens de opvattingen van deze wereld – dan moet hij dwaas worden om wijs te kunnen zijn. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God. Er staat immers geschreven: Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid, en elders: De Heer kent de gedachten van de wijzen, Hij weet hoe vergeefs ze zijn. Laat daarom niemand zich beroemen op mensen. Want alles is van u: Paulus, Apollos of Kefas, de wereld, het leven of de dood, het heden of de toekomst, alles is van u; maar u bent van Christus, en Christus is van God.

 Folle sagesse

 

Gebed - Tweede week van Pasen

Heer,

geef dat wij naar het voorbeeld van Paulus, Timotheüs en de christenen van Korinthe,
werken aan verbondenheid met elkaar in Christus.
Leer ons hoe we als vrije mensen nederig kunnen zijn.
Maak ons gevoelig voor de noden in de wereld wanneer we brood en wijn delen.
Zend ons uw Geest,
die wereldse wijsheid opzijschuift,
en voorrang durft geven aan goddelijke zwakheid.
Amen.© Dominicains de Belgique 2019
© Dominicanen van België 2019

webmaster@dominicains.tv

 www.aelf.org - www.rkbijbel.nl

0
Shares