Reeks

Het gaat weer eens over de kerk

Patrick Lens

1 Ko 3:4-8

Als de een zegt: ‘Ik ben van Paulus’, en de ander: ‘Ik van Apollos’, bent u dan niet al te menselijk? Wat zijn Apollos en Paulus eigenlijk? Niet meer dan dienaren die u geholpen hebben om tot het geloof te komen, en wel ieder op zijn eigen manier, zoals de Heer het ons vergund heeft: ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei. Noch hij die plant betekent iets, noch hij die begiet, maar alleen God, die de wasdom geeft. Wie plant en wie begiet staan op één lijn, al ontvangt wel ieder loon naar eigen inspanning.

   Unité dans la diversité

 

Gebed - Tweede week van Pasen

Heer,

geef dat wij naar het voorbeeld van Paulus, Timotheüs en de christenen van Korinthe,
werken aan verbondenheid met elkaar in Christus.
Leer ons hoe we als vrije mensen nederig kunnen zijn.
Maak ons gevoelig voor de noden in de wereld wanneer we brood en wijn delen.
Zend ons uw Geest,
die wereldse wijsheid opzijschuift,
en voorrang durft geven aan goddelijke zwakheid.
Amen.© Dominicains de Belgique 2019
© Dominicanen van België 2019

webmaster@dominicains.tv

 www.aelf.org - www.rkbijbel.nl

0
Shares