Reeks

De gave van inzicht

Annemie Deckers1 Ko 2:9-12

Hierover zegt de Schrift: Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben. Ons heeft God dat geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God. Wie van ons mensen kent iemands wezen? Alleen zijn eigen geest. Zo kent alleen de Geest van God het wezen van God. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt. Zo weten wij alles wat God ons in zijn genade gegeven heeft.

   La source des sources

 

Gebed - Octaaf van Pasen

Pasen : Gij Eeuwige,
er zijn de vluchtwegen
om U niet te moeten tegenkomen.
Er zijn de oordoppen
om U niet te moeten horen.
Er zijn de ooglappen
om U niet te moeten zien.

Toch hebt Gij in Uw geliefd kind,
Jezus van Nazareth,
Uw weg gewezen,
Uw woord gesproken,
Uw liefde getoond.

Help ons in het spoor van
Jezus de Christus te treden,
van hem die ten volle uw wil deed,
gekruisigd werd en verrezen is.
Zwakke dwaasheid in de wereld,
sterke wijsheid in U.
Amen.

Octaaf : Goede nabije God,
leer mij de dwaasheid van het kruis
en laat me de vrijheid ervaren die daarbij hoort.
Breek mij open tot verwondering en dankbaarheid om alles wat gegeven is.
Leer mij te zegenen wanneer ik uitgescholden word,
te verdragen wanneer ik vervolgd word en
op smaad met minzaamheid te antwoorden.
Voorkom dat ikzelf verdacht maak of uitlach.
Maak mij alert.
Richt mijn blik helder en zuiver.
Amen.© Dominicains de Belgique 2019
© Dominicanen van België 2019

webmaster@dominicains.tv

 www.aelf.org - www.rkbijbel.nl

0
Shares