Plaats maken voor een andere wijsheid

Jan Degraeuwe1 Ko 2:1-8

Wat mijzelf betreft, broeders en zusters, toen ik u het geheim van God kwam verkondigen, deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid. Ik had mij voorgenomen u niets anders bij te brengen dan Jezus Christus, die gekruisigde. Bovendien voelde ik mij toen zwak, onzeker en angstig. Het woord dat ik u verkondigde, overtuigde niet door geleerde woorden, maar het getuigde van de kracht van de Geest: uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. Over wijsheid spreken wij wel onder de ingewijden, maar dat is niet de wijsheid van deze wereld of van de machten van deze wereld, die onttroond zullen worden. Maar wij verkondigen Gods geheimnisvolle wijsheid, het verborgen plan dat door God van alle eeuwigheid af is ontworpen, en bestemd is voor onze verheerlijking. Geen van de machten van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.

   Craintif et tremblant

 

Gebed - Octaaf van Pasen

Pasen : Gij Eeuwige,
er zijn de vluchtwegen
om U niet te moeten tegenkomen.
Er zijn de oordoppen
om U niet te moeten horen.
Er zijn de ooglappen
om U niet te moeten zien.

Toch hebt Gij in Uw geliefd kind,
Jezus van Nazareth,
Uw weg gewezen,
Uw woord gesproken,
Uw liefde getoond.

Help ons in het spoor van
Jezus de Christus te treden,
van hem die ten volle uw wil deed,
gekruisigd werd en verrezen is.
Zwakke dwaasheid in de wereld,
sterke wijsheid in U.
Amen.

Octaaf : Goede nabije God,
leer mij de dwaasheid van het kruis
en laat me de vrijheid ervaren die daarbij hoort.
Breek mij open tot verwondering en dankbaarheid om alles wat gegeven is.
Leer mij te zegenen wanneer ik uitgescholden word,
te verdragen wanneer ik vervolgd word en
op smaad met minzaamheid te antwoorden.
Voorkom dat ikzelf verdacht maak of uitlach.
Maak mij alert.
Richt mijn blik helder en zuiver.
Amen.© Dominicains de Belgique 2019
© Dominicanen van België 2019

webmaster@dominicains.tv

 www.aelf.org - www.rkbijbel.nl

0
Shares