Ontdek 50 meditaties van Pasen tot Pinksteren

Naar grazige weiden

Auteur: Patrick Lens
Datum: Zondag, 25 april
Citaat: Joh. 10, 11-18

 

 De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.

Jezus kwam als een herder van zijn volk. Hij was bezorgd voor zijn volk en voor degene die hij ontmoette. Maar hij wist dat zijn missie op een dag tot een groot conflict zou leiden.

Wie was hij, deze rabbi uit Galilea, die zo vrijuit sprak? De priesters en schriftgeleerden hadden argwaan tegen hem.

De tempelpriesters in Jeruzalem waren erop gebrand het evenwicht met de Romeinen te bewaren. Ze waren een soort kaste geworden. Hun positie was een doel op zich geworden, zonder zich echt om de mensen te bekommeren. Ze hadden hun ziel verloren.

Jezus verweet hen dat zij niet echt de herder van hun volk waren. Werd er naar hen geluisterd door het volk?

Met de Farizeeërs had Jezus al een conflict. De Farizeeërs hadden de godsdienst van hun voorvaderen geradicaliseerd, maar de armen konden hun leer niet volgen. Een vervolgd volk lijdt, en het heeft iemand nodig die voor hen zorgt, in plaats van het steeds zwaarder te belasten.

Jezus zal de ware herder zijn van het volk. Hij zal zijn volk naar buiten leiden. Zijn volk zal naar hem luisteren, als een kudde die haar herder herkent. Hij zal een deur voor hen openen, een weg naar het rustige water, de grazige weide. Hij leidt zijn volk naar het leven in overvloed, naar het leven van de opstanding.

Daar ontstaat een nieuwe gemeenschap, waar mensen heel anders met elkaar omgaan. Wij mogen Jezus volgen, aan de hand van zijn Woord, en zo onze plaats ontdekken in de wereld van vandaag. Eens thuisgekomen bij God en bij anderen, voel je je beter en zul je vruchtbaar kunnen worden en ook zorg kunnen dragen voor anderen. Dat is de weg die de verrezen Christus ons vandaag wijst : vanuit hoop op nieuw leven, een gemeenschap vormen waar mensen echt welkom zijn.

Lire la médiation du jour en français : Identité


Foto credit: © Pexels – CC0 – Belle Co

Meditaties in het Frans

 • En vie !

  Vous êtes ressuscités…Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu Oui, le Christ est ressuscité, « réveillé » selon le verbe Read More
 • Ailleurs, autrement

  En Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pour un peu, l'évangile de ce jour (Mt 28,8-15) finirait par donner le Read More
 • En quête

  Qui cherches-tu ? Cette question, que Jésus pose à Marie-Madeleine en pleurs, elle est proprement vertigineuse. C'est la seule, au fond,
 • Le regard de Pierre

  … et il marchait. Une fois encore, la Parole du jour ressemble à une invitation à l'exercice physique ! Bien utile, au
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
0
Shares