Ontdek 50 meditaties van Pasen tot Pinksteren

Blijft in Mij, dan blijf Ik in u

Auteur: Francis Akkara
Datum: Zondag, 2 mei
Citaat: Joh. 15, 1-8

 

Ik geloof dat de meesten van ons gesteld zijn op verandering. Voor sommigen van ons is het erg vermoeiend om steeds weer hetzelfde te doen en we verlangen naar verandering in ons huis, onze samenleving, ons land. Verandering is goed, het brengt een nieuwe kracht, frisheid en opwinding in het werk dat we doen. Maar we moeten voorzichtig zijn. Een plant die steeds van de ene pot naar de andere wordt overgeplant om veel vrucht te dragen, begint haar wortels in de aarde te verliezen en krijgt door de voortdurende verandering niet de voeding die zij nodig heeft. Verandering is noodzakelijk, maar tegelijk moeten onze wortels zich ergens aan kunnen vasthouden. De creatieve verandering die voortkomt uit een zekere standvastigheid kunnen we “ware verandering” noemen, die we bereiken door ons te verenigen met de Heer. Eeuwen zijn voorbijgegaan, maar het Woord van God heeft beproevingen doorstaan en wordt steeds op een nieuwe, creatieve manier verstaan en helpt mensen over de hele wereld, van verschillende rassen en tradities. Verandering is goed en noodzakelijk, maar enkel als onze wortels stevig in de grond van Christus blijven. Dit kan door het beluisteren van het Woord van God, dat een oneindige bron van voeding is die na verloop van tijd zal uitlopen in creatieve takken. Zijn we klaar voor deze ware, creatieve verandering in standvastigheid? Daarom zegt Jezus vandaag: Blijft in Mij, dan blijf Ik in u.

Lire la médiation du jour en français : La vie secrète des êtres


Foto credit : © Unsplash – CC0 – Zach Reiner

Als gij Mij iets zult vragen in mijn Naam zal Ik het doen

Auteur: Francis Akkara
Datum: Maandag, 3 mei
Citaat: Joh. 14, 6-14

 

Er was een tijd dat we de Heer aanriepen voor zelfs de meest onnozele dingen. Van de kleinste huishoudelijke benodigdheden tot grotere gemeenschapsbehoeften, we vroegen het aan de Heer. Dit ging meestal spontaan. De laatste tijd zien we echter dat deze spontaniteit afneemt. Een toenemend vertrouwen in zelfvoorzienendheid doet ons denken dat we zulke onnodige dingen niet meer aan de Heer hoeven te vragen. We denken : waarom er de Heer mee lastig vallen als we het ook zelf best kunnen doen? Maar ik ben bang dat het wegvallen van dit spontane vragen het gesprek vermindert dat we voortdurend met de Heer moeten hebben. Gewoonlijk leren we een persoon beter kennen door het gesprek met hem of haar aan te gaan. Het hoeft niet altijd door middel van verfijnde gesprekken te zijn dat we de Heer beter leren kennen, het zijn eerder de kleine eenvoudige vriendschappelijke praatjes die een dieper besef doen ontstaan van wie de andere persoon is. Wanneer de Heer vandaag zegt: Als gij Mij iets zult vragen in mijn Naam zal Ik het doen, dan vraagt Hij ons om vertrouwen in Hem te tonen. Vertrouwen om ook eenvoudige gesprekken met Hem te voeren, waarin de spontaniteit heerst om wat dan ook Hem te vragen, een ogenschijnlijk banaal gesprek met Hem aanknopen, dat echter de mogelijkheid in zich draagt om ons leven te veranderen. We kunnen een dom of een heel belangrijk verzoek tot de Heer richten, maar het belangrijkste is de vraag zelf, we moeten blijven vragen, het gesprek voortzetten dat ons later kan helpen de grotere uitdagingen waar we in ons leven voor staan te overwinnen. Daarom : Als ge me iets zult vragen in mijn Naam zal Ik het doen.

Lire la médiation du jour en français : Des géants aux pieds d’argile


Foto credit : © Pexels – CC0 – Zac Frith

Vrede laat Ik u; mijn vrede geef ik u

Auteur: Francis Akkara
Datum: Dinsdag, 4 mei
Citaat: Joh. 14, 27-31a

 

Vrede laat Ik u; mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft geef Ik die u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden.

Ik herinner me dat we tijdens onze schooltijd wedstrijden van verschillende aard hadden. Een van de belangrijkste wedstrijden was een Posterwedstrijd. In het jaar dat mijn groep deelnam was het thema 'Vrede'. Een van mijn groepsleden kwam met een heel creatief idee om al het kwaad in de wereld –oorlog, wapens, moorden enzovoort – in een grote vuilnisbak af te beelden, met erbij de vredesduif die met een bezem de wereld schoonveegt en alle storende dingen in de mand gooit. Maar is het in werkelijkheid zo gemakkelijk? Bij het zien van alle onrust om me heen zou ik net als mijn vriend alles in één grote vuilnisbak willen stoppen en toedekken met een deksel van wetten en principes. Bij deze poging om vrede in de wereld te bereiken is er één fundamenteel element dat we volgens mij dikwijls vergeten: waar komt al dit afval vandaan, zodat zelfs een grote vuilnisbak ontoereikend zal blijken om het op te vangen? Als ik probeer de beroering in de wereld te doorgronden, dan kom ik voor een zeer bittere realiteit te staan, waarin ik vaststel dat ieder individueel mens, inclusief ikzelf, op de een of andere manier verbonden is met de oorzaak van deze situatie. We maken geen gebruik van de vrede die Christus biedt en zijn meer afhankelijk van wat de wereld als vrede afschildert, soms zelfs in die mate dat we oorlog rechtvaardigen als een middel tot vrede. Wanneer Christus ons vandaag uitnodigt om niet verontrust of bang te zijn, roept hij ons op om de bron van zijn ware vrede in ons aan te boren om onze omgeving beter te maken. We zijn allemaal met elkaar verbonden en onrust bij één lid van de gemeenschap kan overal onrust veroorzaken. Daarom, om de vrede te ervaren die Jezus geeft en niet die welke de wereld ons voorhoudt te bieden, moeten we eerst bij onszelf beginnen, wat dan vrede brengt in onze huizen, dan in onze buurt, stad, provincie, land en dan uiteindelijk de hele wereld. Zijn wij bereid om deze vrede van Christus eerst in ons hart te ervaren voordat wij erop uit trekken om vrede te brengen in de hele wereld?

Lire la médiation du jour en français : Amour terrestre et espérance céleste


Foto credit : © Pexels – CC0 – Spencer Selover

Elke rank die wel vrucht draagt zuivert Hij

Auteur: Francis Akkara
Datum: Woensdag, 5 mei
Citaat: Joh. 15, 1-8

 

Elke rank die wel vrucht draagt zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen.

Elke boom heeft nood aan zekere voedingsbronnen om rijke, sappige vruchten te dragen. Enkele basisbehoeften zijn: voldoende water, mest en zonlicht. Maar voordat hij vruchten draagt, doet de boom nieuwe takken ontspruiten, met nieuwe bladeren die de opgeslagen hulpbronnen in de boom opnemen. Dit wekt de indruk dat meer takken ook meer vruchten betekent. Op lange termijn levert dit echter niet de gewenste grote sappige vruchten op, omdat te veel takken en knoppen aan de boom betekent dat al dat fruit, om te groeien, moet concurreren om ruimte en energie van de boom. De groei van de boom van onze eigen spiritualiteit is niet veel anders dan de groei van een fruitboom. Hij heeft voortdurend de ingrediënten nodig van het water van het Woord van God, de mest van de Sacramenten en het zonlicht van Zijn genade om te groeien en vrucht te dragen. Maar soms, in onze drang om de beste vruchten te dragen, verleggen we onze prioriteiten. We vertrouwen er dan op dat we over voldoende middelen beschikken. Deze overmoed en het niet erkennen van de bron van onze spirituele gezondheid leidt tot takken die alleen bladeren voortbrengen, maar geen vruchten in de Geest. Wij verzuimen de verkeerde prioriteiten in ons leven te snoeien en daardoor dragen wij niet de zo gewenste sappige geestelijke vruchten die Christus ons heeft beloofd. Wij moeten bij zulke gelegenheden onze takken laten snoeien naar Gods wil, omdat Hij weet wat voor sappige, smakelijke vruchten Hij door ons leven wil uitdragen.

Lire la médiation du jour en français : Pour que nos cœurs lui répondent


Foto credit : © Pexels – CC0 – Anna Shvets

Blijf in mijn liefde

Auteur: Francis Akkara
Datum: Donderdag, 6 mei
Citaat: Joh. 15, 9-11

 

Bij onze bruiloft of ons verjaardagsfeest krijgen we allemaal cadeaus, ingepakt in cadeaupapier en versierd met een mooi lint. Zodra we deze geschenken hebben ontvangen, gooien we ze echter niet in een hoek van ons huis zonder ze te hebben geopend. Nee, we openen ze en genieten van het geschenk dat ons is gegeven. Ik heb altijd geloofd dat geloof een geschenk van God is. Dit geschenk is niet iets om ongeopend in een hoekje van ons hart te laten liggen, maar om elke dag opnieuw te ontplooien door ons werk, genietend van de daadwerkelijke aanwezigheid van God in ons leven. Wat geldt voor het geloof geldt ook voor de liefde: ook liefde is een geschenk dat we in ons dagelijks leven moeten uitpakken.

Ik geloof dat liefde een gratis geschenk is dat door onze Heer over ons wordt uitgestort. Zijn liefde is zonder voorwaarden. Als wij deze liefde willen ervaren en met anderen willen delen, moeten wij beseffen dat de oneindige bron van deze liefde God zelf is. Wanneer Hij vandaag ieder van ons oproept om in zijn liefde te blijven, geloof ik dat Hij ons uitnodigt tot het voortdurende uitpakken van het geschenk van liefde dat Hij ons in Christus heeft gegeven. Wij zullen misschien nooit het hele geschenk van dit grote mysterie kunnen uitpakken, maar wat ons ertoe motiveert is de voortdurende vreugde van de grote schat die Christus ons heeft beloofd. Zijn wij bereid om in zijn liefde te blijven?

Lire la médiation du jour en français : Une création merveilleuse et fragile


Foto credit : iStock/NiseriN

Dit is mijn gebod

Auteur: Francis Akkara
Datum: Vrijdag, 7 mei
Citaat: Joh. 15, 12-17

 

Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.

Zoals in de overdenking van gisteren, waar werd gezegd dat liefde een geschenk is dat voortdurend moet worden uitgepakt, gaat Jezus vandaag nog een stap verder door de mensen te zeggen dat de door God geschonken liefde niet iets is dat alleen door henzelf moet worden bewonderd. De kringloop van de liefde wordt voltooid door haar met anderen te delen. Dat is het wat Jezus bedoelt wanneer Hij zegt : Dit is mijn gebod, heb elkander lief zoals ik u liefgehad heb.

Je zou kunnen zeggen dat de liefde in twee fasen verloopt. Eerst ontvangen wij liefde van hen die zelf de liefde van de Heer hebben ervaren. Dit kan zijn door onze ouders, die ons de eerste glimp van Gods liefde hebben gegeven, of door onze vrienden, leraren, enzovoort. Wij pakken het geschenk van hun liefde uit in ons hart, wetende dat de bron van alle liefde in de wereld God is.

Maar liefde moet naar stadium twee, anders is ze onvolledig en zal ze sterven. Het tweede stadium is het geven van de ontvangen liefde aan een ander, het doorgeven van de liefde. Als we alleen maar blijven zitten met de liefde die ons gegeven is, sterft ze. Wanneer Jezus dus zegt: heb elkaar lief zoals ik u heb liefgehad, nodigt hij ons uit om het geschenk dat wij hebben ontvangen te delen en anderen te helpen dit geschenk uit te pakken. Zijn wij vandaag klaar om anderen te helpen bij het uitpakken van het geschenk van de liefde?

Lire la médiation du jour en français : Pour ceux qu’on aime


Foto credit : © Pexels – CC0 – Dominika Roseclay

 

Als de wereld u haat...

Auteur: Francis Akkara
Datum: Zaterdag, 8 mei
Citaat: Joh. 15, 18-21

 

Als de wereld u haat, bedenkt dan dat zij Mij eerder heeft gehaat dan u.

In deze wereld zijn wij allen op zoek naar de waarheid, die wij op onze eigen manier trachten te vinden. En zodra wij door de Schrift een glimp van deze waarheid opvangen, worden wij door Jezus uitgekozen om deze waarheid aan de hele wereld te verkondigen. Zo was het in de tijd van de eerste leerlingen en zo is het ook nu nog. Maar samen met deze grote taak komt ook de afwijzing en de vervolging van degenen aan wie wij het Evangelie willen verkondigen. Wanneer Jezus vandaag zegt: “Als de wereld u haat, bedenkt dan dat zij Mij eerder heeft gehaat dan u,” dan zijn deze woorden een bevestiging van Christus dat wij op de goede weg zijn. In Christus was er nooit plaats voor haat, iets waarvan het kruis waaraan Hij stierf het bewijs is. Op dezelfde manier, als wij werkelijk de boodschappers van Christus zijn die de liefde en barmhartigheid verkondigen die Hij ons heeft aangeboden, dan mag er geen plaats zijn voor droefheid of angst, maar enkel voor vreugde en vertrouwen dat wij leven onder de schaduw van Zijn vleugels. Het is niet gemakkelijk om al de pijn te verwerken van het gehaat worden omdat je de waarheid verkondigt, maar er is de waarborg van de Heilige Geest die klaar staat om ons te sterken en ons te helpen de uitdagingen die ons worden voorgelegd te overwinnen. Laten we dus niet bang zijn, maar ons vertrouwen stellen op de Heer.

Lire la médiation du jour en français : C’est la blessure qui a permis le sauvetage


Foto credit : iStock/whiteson

Meditaties in het Frans

 • En vie !

  Vous êtes ressuscités…Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu Oui, le Christ est ressuscité, « réveillé » selon le verbe Read More
 • Ailleurs, autrement

  En Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pour un peu, l'évangile de ce jour (Mt 28,8-15) finirait par donner le Read More
 • En quête

  Qui cherches-tu ? Cette question, que Jésus pose à Marie-Madeleine en pleurs, elle est proprement vertigineuse. C'est la seule, au fond,
 • Le regard de Pierre

  … et il marchait. Une fois encore, la Parole du jour ressemble à une invitation à l'exercice physique ! Bien utile, au
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13