Ontdek 50 meditaties van Pasen tot Pinksteren

« Suis-moi ! »

Nederlandse versie hieronder

Fabien Van Vlodorp

« Il y a encore beaucoup d’autres choses que Jésus a faites » 

Ayant répondu à la demande de Jésus, Pierre se met donc en route vers son destin : il va suivre Jésus et être le pasteur de ses brebis. Ce choix ne le retranche pas du monde des hommes, au contraire. Sa naturelle bienveillance pour son ami Jean et son destin paraît bien humaine. Mais la réponse de Jésus le renvoie à l’essentiel : son destin à lui et la manière de l’assumer. « Chacun sa route, chacun son chemin »… dit la chanson.  

Suivre Jésus, mettre mes pas dans les siens, faire mienne sa proposition de vie, c’est un choix, un acte, révolutionnaire car non seulement il me construit intimement mais il change aussi le monde avec lequel j’interagis. Le regard bienveillant que je porte sur les autres et en particulier sur « les petits, les exclus, les invisibles », tous ceux qui n’ont pas la bonne étoile qui est la mienne, ce regard est celui que Jésus a mis en moi. Toute rencontre est prétexte à échange et à enrichissement. S’ajuster à l’autre, c’est le rejoindre là où il est. Me faire proche sans m’imposer, l’aider, s’il le demande, ou simplement découvrir les richesses qui sont les siennes et que parfois il ignore. J’espère lui apporter autant que lui m’apprend sur la diversité du monde.  

Tous les jours, je me dis que je suis privilégié.  J’ai de quoi manger à ma faim, de quoi me loger et me chauffer. J’ai une grande liberté d’expression et de mouvement. Je suis entouré de personnes qui m’aiment et que j’aime.  Tout cela me donne une responsabilité, si je mets mes pas dans ceux de Jésus. Toute cette chance, cette grâce reçue, je dois la PARTAGER ! Et sans compter, car plus on donne, plus on reçoit ! Quel bonheur de voir ceux dont les yeux s’illuminent de ce partage. Plus encore, quand je crois voir Jésus dans le regard qu’ils portent, à leur tour, envers leurs semblables. La révolution est en route !  

« Suis-moi », disait-il à Pierre… 

J’essaye de le suivre. Cela m’enrichit énormément et me procure une vraie joie de vivre.  

Fabien Van Vlodorp, o.p. 

Lectures du jour :

  • 1re lect. : Ac 28, 16-20.30-31
  • Ps : 10, 4, 5.7 
  • Évangile : Jn 21, 20-25 

"Volg mij!"

Fabien Van Vlodorp

"Er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft". (Jo.21, 25) 

Nadat hij op Jezus' vraag heeft geantwoord, kent  Petrus zijn uiteindelijke bestemming :  hij zal Jezus volgen en de herder van zijn schapen zijn. Deze keuze verwijdert hem niet uit de wereld, integendeel. Zijn bekommernis om zijn vriend Johannes en zijn lot lijkt heel menselijk. Maar Jezus' antwoord brengt hem terug bij de essentie: zijn eigen bestemming en de weg om die te aanvaarden. "Ieder het zijne, ieder het zijne"... zegt het liedje.  

Jezus volgen, in zijn voetstappen treden, zijn leven tot het mijne maken, is een keuze, een revolutionaire daad die niet alleen mij beter maakt maar ook de wereld verandert waarmee ik in wisselwerking sta. De welwillende blik waarmee ik naar anderen kijk en in het bijzonder naar "de kleinen, de uitgeslotenen, de onzichtbaren”,  naar allen die niet onder hetzelfde goede gesternte als ik geboren zijn, dat is de blik die Jezus in mij heeft gelegd. Elke ontmoeting is een uitnodiging tot uitwisseling en verrijking. Je aanpassen aan de ander is je bij hem voegen op het punt waar hij zich bevindt. Dicht bij mensen zijn zonder hen iets op te dringen, hen helpen als zij erom vragen, of gewoon de rijke gaven ontdekken waar zij zichzelf niet van bewust zijn. Ik hoop dat ik de ander evenveel kan bijbrengen over de diversiteit van de wereld als hij mij.  

Elke dag vertel ik mezelf dat ik bevoorrecht ben.  Ik heb voldoende voedsel, een huis, verwarming. Ik heb bewegingsvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Ik ben omringd door mensen die van mij houden en van wie ik houd.  Dit alles geeft mij een verantwoordelijkheid als ik in de voetstappen van Jezus treed. Al dit geluk, deze ontvangen genade, die moet ik delen! En dat zonder te rekenen, want hoe meer we geven, hoe meer we ontvangen! Wat een vreugde om te zien hoe de ogen van mensen oplichten bij dit delen. Meer nog, wanneer ik Jezus meen te zien in de manier waarop zij, op hun beurt, naar hun medemensen kijken. De revolutie komt er aan!  

"Volg mij", zei hij tegen Petrus... 

Ik probeer hem te volgen. Dat verrijkt mij en geeft mij echte levensvreugde. 

Fabien Van Vlodorp, o.p.

Lezingen van de dag:

  • Hand.28, 16-20.30-31: Paulus’ verblijf te Rome
  • Joh.21, 20-25: Gij moet mij volgen

Crédit photo : iStock / photographer

0
Shares