Ontdek 50 meditaties van Pasen tot Pinksteren

Ben jij die tweede reisgezel?

Version française ci-dessous

Paul Caroen

De eerste heette Kleopas. Ben jij die tweede? Niet? Ben jij niet zwaar teleurgesteld

  • In het uitblijven van de vestiging van Gods rijk op aarde?
  • In de verstarde hedendaagse kerk?
  • In het egocentrisme van deze materialistische maatschappij?

Heb jij het intussen opgegeven en heb je Jeruzalem de rug toegekeerd?
Hebben die teleurstellingen misschien ons zicht vertroebeld, zodat wij Hem niet meer erkennen?
Willen wij samen eens nagaan wat in het begin over Hem geschreven werd?
Hebben we dat wel goed begrepen?

Lees meer