Ontdek 50 meditaties van Pasen tot Pinksteren

Ignace d’Hert

Ingetreden bij de Dominicanen in 1962. Studies filosofie en theologie in Leuven, Fribourg en Oxford, afgerond met docoraat theologie in 1974. Studentenpastor in Gent van 1974 tot 2003. Docent theologie Seminarie late roepingen en Hoger Instituut Godsdienstwetenschappen (Antwerpen) van 1980 tot 2014.  Pastoraal medewerker Zeeuws Vlaanderen (NL) van 2003 tot 2019. Voorganger team Dominicus Gent sinds 1982. Medewerker Tijdschrift voor Geestelijk Leven sinds 1980. 

Annemie Deckers

Annemie Deckers is geboren (1955) en getogen in Genk. Zij studeerde godsdienstwetenschappen in Leuven waar ze haar man Dirk leerde kennen met wie ze ondertussen 41 jaar getrouwd is. Tot haar pensioen werkte zij in het onderwijs, eerst als godsdienstleerkracht later als algemeen coördinator en leerlingenbegeleider.

Zij is lekendominicaan en voorzitter van de Dominicaanse Lekengemeenschap Vlaanderen.

Daarnaast is zij interdiocesaan pastor van de beweging “Adem-Tocht” en vertegenwoordigt zij de Unie van Vlaamse Religieuzen in de raad van bestuur van Welzijnszorg.

Ook de O.L.Vrouw van de Rozenkransparochie van Termien-Genk en de kerkraad kunnen op haar medewerking rekenen.

Anton Milh

Anton-Marie Milh (°1992) trad in januari 2018 in bij de dominicanen. Hij deed zijn noviciaat in het klooster van Brussel, waar hij nadien nog anderhalf jaar verbleef om zijn doctoraat in de kerkgeschiedenis af te ronden. Sinds oktober 2020 verblijft hij in het Zwitserse Fribourg voor verdere theologische vorming. Wanneer hij in België is, werkt en woont hij in het klooster van Antwerpen.

Patrick Lens

Patrick Lens (1963) is dominicaan van het klooster in Brussel. Hij is ook dr. theologie (K.U. Leuven) en gestalttherapeut. Hij is verantwoordelijke voor studentenpastoraal in Brussel, doceert fundamentele en systematische theologie in Nederland en leidt spirituele retraites. Hij is lid van de groep Prisma (christelijke werkgroep rond geloof en psychologie) en heeft ook een individuele praktijk als gestalttherapeut. Momenteel is hij novicemeester van de Provincie van België.

Francis Akkara

Francis Akkara (30) is een Dominicaanse broeder uit de provincie India. Hij heeft in 2011 professie gedaan in de Orde en is in 2018 tot priester gewijd. Hij woont in het klooster van Antwerpen. Hij studeert momenteel in Leuven.

Antoinette Van Mossevelde

Ik ben geboren in 1952 en volgde aan het seminarie in Gent een opleiding Godsdienstwetenschappen. Na 4 jaar werken in het binnenland van het toenmalige Zaïre, heb Ik in Gent les gegeven in het beroepsonderwijs.

Bijna 40 jaar ben ik als vrijwilliger verbonden aan het voormalig KUC (Katholiek Universitair Centrum) nu: Dominicus-Gent. Als voorganger in de zondagsvieringen, als medewerker aan de vormingsactiviteiten. Tot juli 2020 vormden we met Mirte, 17 jaar lang een religieuze en dominicaanse woongemeenschap in Gent. In 2018 sprak ik in Knokke mijn engagement uit als lekendominicaan.

Richard Steenvoorde

Richard Steenvoorde o.p. (1973) is prior van de Dominicaanse gemeenschap in Rotterdam, Nederland. In 2008 behaalde hij een doctoraat in het Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg. Hij werkte als jurist in de politiek en voor de Nederlandse bisschoppenconferentie. In 2013 trad hij toe tot de orde. Hij studeerde theologie aan de universiteit van Oxford en werkt thans aan een proefschrift in de systematische theologie aan de KU Leuven. Naast zijn werkzaamheden aan de universiteit is Richard voor 1 dag in de week studentenpastor (chaplain) voor de Engelstalige studentengemeenschap in Rotterdam. 

Bernard De Cock

Bernard de Cock is dominicaan, doctor in de Theologie. Hij was studentenpastor aan de UGent, voorzitter van de Vlaamse Universiteitspastoraal, nationaal aalmoezenier van de Gezinsgroepen en stichtend lid van de werkgroep Homo en Geloof. Hij doceerde aan het Lemmensinstituut te Leuven. Kreeg van Pax Christi de titel ‘Ambassadeur voor de Vrede’. Hij was stichtend lid van de gemeenschap Mirte en bijna veertig jaar lang cantor-voorganger in Dominicus Gent. Binnen de Orde is hij socius van de provinciaal, regens van de studies en prior van het klooster van Brussel.

Meditaties in het Frans

 • En vie !

  Vous êtes ressuscités…Votre vie est cachée avec le Christ en Dieu Oui, le Christ est ressuscité, « réveillé » selon le verbe Read More
 • Ailleurs, autrement

  En Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pour un peu, l'évangile de ce jour (Mt 28,8-15) finirait par donner le Read More
 • En quête

  Qui cherches-tu ? Cette question, que Jésus pose à Marie-Madeleine en pleurs, elle est proprement vertigineuse. C'est la seule, au fond,
 • Le regard de Pierre

  … et il marchait. Une fois encore, la Parole du jour ressemble à une invitation à l'exercice physique ! Bien utile, au
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13