Papfles

Mark Butaye

1 Ko 3:1-3

Maar het was mij destijds niet mogelijk, broeders en zusters, tot u te spreken alsof u reeds geestelijk was en geen zondig leven meer leidde. In Christus was u nog zo onnozel! Melk moest ik u geven, geen vast voedsel; dat kon u nog niet verdragen. Zelfs nu kunt u het niet, 3 want u leidt nog altijd een zondig leven. Of is het geen uiting van een zondig leven en van kleinmenselijk gedrag, dat er onder u jaloersheid en ruzies bestaan?

   Les spirituels et les charnels

 © Dominicains de Belgique 2020
© Dominicanen van België 2020

webmaster@dominicains.tv

 www.aelf.org - www.rkbijbel.nl

Nous suivre

Nous suivre sur YOuTube

0
Shares