Vertrouwen

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
vetrouwen (...)
Ga 5,22

Zr Mary Amata Mueller
39-50

Jezus zei eens over de vrouw die bekend stond als zondares: ‘Haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze talrijk, want zij heeft veel liefde betoond. Aan wie weinig wordt vergeven, hij betoont weinig liefde’ (Lc 7,47). Sinte Catharina van Siëna leert ons: ‘Wanneer we ons realiseren dat we geliefd zijn, geven we ook liefde terug’.

God is zowel Gever als voorbeeld van de liefde, die de basis van vertrouwen vormt. Ons vertrouwen komt voort uit onze ervaring van Gods voorbeeld, vooral in het lijden, de kruisdood en de verrijzenis van zijn Zoon. Jezus was trouw aan de wil van zijn Vader. Jezus was trouw aan ons, Hij wil onze redding, en daarom mogen we op Hem vertrouwen. We kunnen trouw zijn aan onze dagelijkse bezigheden, ons werkterrein, onze eigen roeping en aan alle ingevingen van de Heilige Geest. God vertrouwt aan de mens het leven toe, alsook een onsterfelijke ziel – met eigen wil en verstand -, genade, gaven en vruchten van de Heilige Geest. Door dit alles veredelt Hij ons. Indien in ons de vrucht van vertrouwen groeit, stroomt deze over in het leven van de mensen om ons heen, ondanks onze eigen zonden en zwakte. Net omdat die zonden ons vergeven worden, kunnen we veel liefde betonen. Pas dan kunnen wij – net zoals de gekende zondares – tot voorbeeld en inspiratie zijn om anderen te helpen groeien in vertrouwen.

Zr Mary Amata Mueller
Sittard (NL)

Fidélité

 

Nous suivre

Nous suivre sur YOuTube

0
Shares