Voorbij het goede

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid (...)
Ga 5,22

Myriam Tonus
38-50

Het vervelende met vertalingen is dat ze te vaak de betekenis van een woord afzwakken… Dit is precies het geval met deze "welwillendheid" die Paulus tot de vruchten van een door de Geest gedragen vrijheid rekent. In onze gebruikelijke woordenschat is ‘welwillend zijn’ een open houding ten opzichte van anderen, zonder animositeit of vooroordelen, om het goede te zien in plaats van het kwade. Deze houding is ongetwijfeld te verkiezen boven alles wat de apostel afwijst in de menselijke natuur aan zichzelf overgelaten, maar dat slechts zwak de kracht van agathôsunè uitdrukt, een woord dat in de Griekse taal zeldzaam is en dat men zou kunnen weergeven door ‘feilloze vriendelijkheid’. Hoezo, ging het daarnet al niet over vriendelijkheid? Ja, maar het is alsof Paulus zijn standpunt nog meer wil versterken: uitgaande van een elementaire goedheid - zou men kunnen zeggen - die bestaat uit welwillendheid en aandacht voor de ander, gaat hij zo ver dat hij uitnodigt tot het goede voorbij het goede, tot een volkomen primaire goedheid, zonder dat daar iets tegenover staat. Deze goedheid is precies het tegenovergestelde van het kwaad, net zo goed als het licht het tegenovergestelde is van de duisternis. Het is geen kwestie van moraal - een andere vorm van de wet - maar van het wezen zelf van God, de God die vanaf het begin bevestigt dat de schepping goed is. Jezus zelf, als hij "goede leraar" wordt genoemd, antwoordt: "Waarom noem je mij goed? Niemand is goed, behalve God" (Mk 10:17).

In de opsomming van Paulus gaat deze goedheid vooraf aan het geloof. Een toevalligheid in de Schrift? Waarschijnlijk niet. Want als de Adem komt om ons wezen te bewonen, zal onze menselijke natuur volledig worden omgekeerd – bij zover dat we in iedere mens een broer, een zuster zien. Laten we erkennen dat dit geen vanzelfsprekende houding is... Hoe kunnen we in de mensheid blijven hopen ondanks alle ellende die ze heeft veroorzaakt als we niet, verankerd in onszelf, deze goedheid bezitten , die als de primaire uitdrukking is van onze goddelijke filiatie? 

"God hield zo van de wereld dat hij die zijn enige Zoon gaf," schreef de heilige Johannes. En houden we van de wereld? Wat Paulus betreft is het moeilijk te betwijfelen!

Myriam Tonus
Dampremy

Au-delà du bien

Nous suivre

Nous suivre sur YOuTube

0
Shares