Leven volgens de Geest

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, (...)
Ga 5,22

Claude Sélis
36-50

Beste broeders, ik heb jullie reeds onderhouden over de kwaadwillige gedragingen die het leven van de gemeenschap aantasten, jullie gedragingen misschien, maar meer algemeen bestaan ze in elke samenleving die leeft volgens de wetten van de ‘wereld’, of zoals ik ze ook dikwijls noem: de wetten van het ‘vlees’. Misschien vinden jullie dat ik altijd wel erg negatief ben, wanneer ik spreek over de ‘wereld’ en het ‘vlees’. Sta me toe mezelf nader te verklaren. Ik veroordeel niet deze wereld op zich, noch het vlees op zich, maar wel de wereld zonder God en het vlees zonder geest. Een wereld zonder God zal altijd een wereld zijn die God ontkent, die pretendeert aan zichzelf genoeg te hebben, die zichzelf tot norm verheft. De wereld noemt dit een bevrijding, maar het is niets anders dan een ver-slaving. Het vlees zonder geest, zonder de levensadem die God inblaast, is slechts een wandelend lijk, een pop met bewegende onderdelen. Is zo’n visie op het lichaam niet vernederender dan degene die ik vooropstel?

Laat ons nu de zaken eens op een positieve wijze voorstellen. Wat zouden goedwillige gedragingen kunnen zijn? Meteen zeg ik erbij: die gedragingen kunnen niet het fundament zijn van onze gehechtheid aan Christus’ boodschap, maar enkel de vruchten daarvan. Voorzeker zijn goede vruchten teken dat ook de boom goed is. Maar de boodschap van Jezus kan niet herleid worden tot een lijst van morele kwaliteiten. Een goede toepassing van deze morele principes zonder verbinding met hun fundament, zou niet lang houdbaar zijn voor jullie. Snel zouden jullie vervallen in een haast maniakaal respect voor verstarrende regels en er zou geen boodschap meer van uitgaan naar anderen, tenzij een van eenzelfde verstarring. Steeds moet er een verwijzing zijn naar de boom die ons draagt, naar Jezus Christus, naar de Geest die God in ons heeft gelegd. Ik zou jullie wel enkele voorbeelden van zulk goedwillig gedrag kunnen geven, maar mijn lijst zou nooit uitputtend zijn. Het komt jullie toe, in jullie eigen levensomstandigheden, om de juiste gedragingen te bepalen, om de ene of de andere te benadrukken, in grootste trouw aan de geest van Jezus Christus.

Claude Sélis
Brussel

Vivez sous la conduite de l'Esprit

 

Nous suivre

Nous suivre sur YOuTube

0
Shares