50 jours pour vivre le temps pascal

Verrijzenis gaat niet over ontsnappen aan het leven, maar over levend worden

Version française ci-dessous

Kiran Joy

Hoe zijn de afgelopen twee weken voor jou geweest? Heb je verrijzenis gezien en ervaren in je leven? Twee weken geleden vierden we de dag van Jezus' opstanding. Twee weken geleden werd de steen weggerold, het graf leeg bevonden en werd Jezus levend gezien. Maar voelen we ons nu meer levend?  

Vaak maken we zo'n ophef over de verrijzenis dat het moeilijk is het in ons eigen leven te herkennen. We zoeken en verwachten dat de verrijzenis iets groots is. Misschien is dat het probleem. Misschien is het daarom soms moeilijk om de verrijzenis in ons leven hier en nu te herkennen. 

Het grote van de verrijzenis gebeurt in de kleine details van het dagelijks leven, in de routineuze ritmes van het dagelijks leven.  

Dat is wat we zien in het evangelie van vandaag. De leerlingen zijn naar huis teruggekeerd. Ze zijn weer gaan vissen. Ze zijn verhuisd van het lege graf naar hun boten, van het huis in Jeruzalem naar het vertrouwde water van de Zee van Tiberias. Dat is waar en wanneer Jezus "zichzelf toonde." 

Na deze twee weken van Pasen wed ik dat we allemaal zijn teruggekeerd naar de routine van ons leven. Dat is wanneer en waar we kunnen verwachten dat Jezus zich ook aan ons zal tonen. Opstanding gebeurt niet los van de routines van het leven, maar erin. Opstanding gaat niet over ontsnappen aan het leven, maar over levend worden. 

Soms is het enige wat we moeten doen om volledig levend te worden, onszelf steeds opnieuw dezelfde vragen stellen waarop we het antwoord al denken te weten.  

"Hou je van mij?" Jezus vraagt het aan Petrus, niet één keer maar drie keer. Eén vraag voor elk van Petrus' ontkenningen. Drie keer geeft Petrus hetzelfde antwoord: "Ja, Heer, U weet dat ik U liefheb." Jezus wist dat Petrus van Hem hield, maar Petrus moest weten dat hij van Jezus hield. Petrus moest begrijpen dat hij niet gebonden was aan of geïdentificeerd door zijn verleden. Hoevelen van ons hebben het ook niet nodig om dat steeds opnieuw te horen, te begrijpen en te ervaren, alsof het de allereerste keer is?  

Met elke vraag en elk antwoord trok Jezus Petrus los van zijn verleden en bevrijdde hem om zichzelf te worden en vollediger te leven. Met elke vraag en elk antwoord die we onszelf stellen, wordt ons routineuze leven overgoten met nieuwe perspectieven. En daar ontdekken we verrijzenis. We ontdekken de weg vooruit. We ontdekken dat we een toekomst hebben, een toekomst die ten volle leeft. 

 Lezingen van de dag:

  • Hand.5, 27b-32.40b-41: Wij zijn getuigen en ook de H.Geest 

  • Apoc.5, 11-14: Het Lam is waardig lof te ontvangen 

  • Joh.21, 1-19: Zo moet Christus lijden en verrijzen 


La résurrection ne consiste pas à échapper à la vie, mais à devenir vivant

Kiran Joy

Comment se sont passées les deux dernières semaines pour vous ? Avez-vous vu et fait l’expérience de la résurrection dans votre vie ? Il y a quinze jours, nous avons célébré Pâques, la résurrection de Jésus. Il y a quinze jours, la pierre a été roulée, le tombeau a été trouvé vide et Jésus a été vu vivant. Mais nous sentons-nous plus vivants maintenant ?  

Souvent, nous parlons tellement de la résurrection qu'il est difficile de la reconnaître dans nos propres vies. Nous voulons y voir quelque chose de grand. C'est peut-être là le problème. N’est-ce pas pour cela qu'il est souvent difficile de reconnaître la résurrection dans nos vies, ici et maintenant. 

La grandeur de la résurrection se produit dans les plus petits détails de la vie quotidienne, dans la banalité de la vie quotidienne.  

C'est ce que nous lisons dans l'Évangile d'aujourd'hui. Les disciples sont rentrés chez eux. Ils sont repartis à la pêche. Ils sont passés du tombeau vide à leurs bateaux, de la maison de Jérusalem aux eaux bien connues de la mer de Tibériade. C'est là ce moment-là que Jésus « s'est montré ». 

Après ces deux semaines du temps pascal, je parie que nous sommes tous retournés à la routine de nos vies. C'est justement maintenant que nous pouvons nous attendre de Jésus qu’il se révèle à nous aussi. La résurrection ne se produit pas en dehors du quotidien de nos vies, mais au cœur de celles-ci. La résurrection ne consiste pas à échapper à la vie, mais à devenir vivant. 

Parfois, tout ce que nous avons à faire pour devenir pleinement vivants, c'est de nous poser à nouveau les questions auxquelles nous pensons déjà connaître la réponse ! 

Lectures du jour :

  • 1re lect. : Ac 5, 27b-32.40b-41 
  • Ps : 29, 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13
  • 2e lect. : Ap 5, 11-14
  • Évangile : Jn 21, 1-19 (brève : 21, 1-14) 

Crédit photo : iStock / Jovanmandic

0
Shares