Resurrexit !

Een voortgaande lezing van de Handelingen van de Apostelen

Handelingen van de Apostelen

Het verhaal van Jezus’ leerlingen na zijn verrijzenis wordt verteld in de Handelingen van de apostelen. Het verhaal dat daarin verteld wordt, zet zich voort in de geschiedenis van de kerk tot aan onze dagen. Dit bijbelboek vertelt over de personen en gebeurtenissen die vorm gaven aan de jonge kerk en over wat het betekende en betekent om een door de Geest vervulde volgeling van Christus te zijn.  Handelingen staat in het midden van het Nieuwe Testament. Het is een brug tussen de vier evangeliën, waarvan het een voortzetting is, en de brieven van Paulus, wiens optreden het hoek uitvoerig beschrijft. Oorspronkelijk waren het derde evangelie en Handelingen twee delen van één enkel werk. Dat vermeldde niet alleen het optreden, de dood en de verrijzenis van Jezus, maar ook de eerste jaren van de kerk, die na de hemelvaart werd gevormd door de heilige Geest. De continuïteit tussen beide delen blijkt uit de stijl, het vocabulaire en de theologische ideeën en meer bepaald uit de prologen (Luc, 1,1-4; Hand, 1.1-2). Ze werden van elkaar gescheiden toen het Lucas-evangelie bij de drie andere evangeliën werd geplaatst.

“Internationaal Commentaar op de Bijbel” (Band 2; 2001, Kok & Averbode)

Meld U aan

Dank om je naam en voornaam in te vullen en je email adres. Je ontvangt dan elke dag van de paastijd een email met de tekst van de Handelingen en de link naar de videomeditatie
captcha 


© Dominicains de Belgique 2018
© Dominicanen in Belgïe 2018
webmaster@dominicains.tv

www.dominicains.be
www.dominicanen.be


Les textes liturgiques proviennent de :

www.aelf.org
www.rkbijbel.nl

 

 

0
Shares